समाजको आजीवन सदस्य

समाजको आजीवन सदस्य

१) शिर लामा गुरूङ
२) दशरथ गुरूङ
३) छेवाङ गुरूङ
४) सन्तोष गुरूङ
५) रन ब. गुरूङ
६) गम ब. गुरूङ
७) साङ्गे लेग्देन गुरूङ
८) गन्ज सिं. गुरूङ
९) प्रितम ब. गुरूङ
१०) सम ब. गुरूङ
११) ञिमा गुरूङ
१२) धिराज गुरूङ
१३) प्रकाश गुरूङ
१४) राम ब. गुरूङ
१५) रमेश कुमार गुरूङ
१६) रिनछेन दोर्जे गुरूङ
१७) प्रेम कुमार गुरूङ
१८) भद्र ब. गुरूङ
१९) तेज ब. गुरूङ
२०) दुर्गा ब. गुरूङ
२१) दिनेश गुरूङ
२२) याम ब. गुरूङ
२३) भक्ती ब. गुरूङ
२४) पित्र ब. गुरूङ
२५) बेल ब. गुरूङ
२६) ओम ब. गुरूङ
२७) खड्ग ब. गुरूङ
२८) रूप चन्द्र गुरूङ
२९) डिल ब. गुरूङ
३०) श्याम ब. गुरूङ
३१) भिम ब. गुरूङ
३२) खुशीमान गुरूङ
३३) खड्क जंग गुरूङ
३४) चित्र ब. गुरूङ
३५) शेर जंग गुरूङ
३६) काजी ब. गुरूङ
३७) महाविर गुरूङ
३८) राजन गुरूङ
३९) ज्ञानु गुरूङ
४०) नरध्वज गुरूङ

४१) ओम ब. गुरूङ
४२) जिवन गुरूङ
४३) गणेश गुरूङ
४४) गुप्ती गुरूङ
४५) रक्षे ब. गुरूङ
४६) मन कुमारी गुरूङ
४७) ठेउ ब. गुरूङ
४८) पारसिह गुरूङ
४९) सन्त कुमारी गुरूङ
५०) भिम ब. गुरूङ
५१) इन्द्र विर गुरूङ
५२) लेखराज गुरूङ
५३) रोशन गुरूङ
५४) कुम राज गुरूङ
५५) डिल्ली राम गुरूङ
५६) सूर्य ब. गुरूङ
५७) आशिक गुरूङ
५८) कुम ब. गुरूङ
५९) दीपक गुरूङ
६०) गोरे गुरूङ
६१) मन ब. गुरूङ
६२) सन्तोष गुरूङ
६३) बुद्धिमान घले
६४) टोमान सिं. गुरूङ
६५) लाल ब. गुरूङ
६६) खुशिमान गुरूङ
६७) हितमान गुरूङ
६८) कर्न ब. गुरूङ
६९) छवीराम गुरूङ
७०) हर्क जंग घले
७१) हेम ब. गुरूङ
७२) धरम ब. गुरूङ
७३) धन प्रसाद गुरूङ
७४) पेमा रङडोल गुरूङ
७५) राज ब. गुरूङ
७६) धर्मराज गुरूङ
७७) सुक ब. गुरूङ
७८) डिल्ली गुरूङ
७९) याम ब. गुरूङ
८०) तिर्थराज घले
८१) दिपेन गुरुङ
८२) झम्पाल टासी