क्षेत्रीय कार्यसमिति

क्षेत्रीय कार्यसमिति

Gurung Lama Buddhist Association
 बागमती प्रदेश , चितवन

१, संयोजकः लामा रछे गुरूङ
२, सदस्यः लामा छविराम गुरूङ
३, सदस्यः लामा हितमान गुरूङ
४, सदस्यः लामा टोमान सिं. गुरूङ
५, सदस्यः लामा आश बहादुर गुरूङ
६, सदस्यः लामा भरत गुरूङ
७, सदस्यः लामा ओम बहादुर गुरूङ